Oświadczenie o ochronie prywatności - Walczyk Optyk

Oświadczenie o ochronie prywatności

Niniejsza Polityka Ochrony Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników serwisu internetowego: naszoptyk.pl oraz walczykoptyk.pl

Uwagi ogólne

Administratorem danych osobowych w ramach realizacji założeń Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogółem rozporządzenie o ochronie danych) „RODO” jest:

Optyk Walczyk E.Walczyk-Tucznio, W.Walczyk Spółka Cywilna
ul. Kopernika 5
33-300 Nowy Sącz
Polska

Definicja pojęć

 1. Administrator danych osobowych (zwany poniżej „my”) – podmiot, który decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych.
 2. Serwis – strona internetowa prowadzona przez Administratora danych, dostępna pod adresem internetowym: www.naszoptyk.pl oraz www.walczykoptyk.pl
 3. Użytkownik – osoba odwiedzająca Serwis.
 4. Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

Państwa dane osobowe przetwarzamy przede wszystkim w celu udostępnienia sprawnie funkcjonującej i zapewniającej komfort obsługi strony internetowej. Pragniemy zapewnić Państwu możliwość korzystania z naszych informacji za pośrednictwem niniejszej strony internetowej. Ponadto Państwa dane osobowe przetwarzamy jedynie i wyłącznie, gdy jest to prawnie dozwolone. Poniżej przedstawiamy szczegółowe informacje na ten temat.

Przetwarzanie danych osobowych w trakcie korzystania z naszej strony internetowej

Każdorazowo przy otwieraniu naszej strony internetowej nasz system automatycznie zbiera dane i informacje dotyczące Państwa systemu komputerowego. Dane te są przechowywane w plikach dziennika (log file) naszego systemu. Nie przechowujemy wymienionych powyżej danych razem z innymi danymi osobowymi. Przy tym pobierane są następujące dane:

 • informacje o typie przeglądarki i jej wersji
 • Państwa system operacyjny
 • Państwa adres IP
 • datę i godzinę otwarcia strony internetowej
 • stronę internetową, za pośrednictwem której Państwa system dotarł do naszej strony internetowej
 • strony internetowe które zostały pobrane przez Państwa system za pośrednictwem naszej strony internetowej

Nasz system musi tymczasowo zapisać adres IP, gdyż jest to warunkiem dostarczenia strony internetowej do Państwa serwera. Państwa adres IP musi być przechowywany przez cały czas korzystania z tej strony. Przechowywanie adresu IP w plikach dziennika służy zatem zapewnieniu funkcjonowania strony internetowej. Ponadto wykorzystujemy te dane do optymalizacji naszej strony internetowej i zabezpieczenia naszych technicznych systemów informatycznych. W związku z tym dane te nie są wykorzystywane do celów marketingowych. Podstawę prawną tymczasowego przechowywania danych i plików dziennika stanowi art. 6 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (zwanego poniżej: “RODO”).

Dane przechowywane są tak długo, dopóki jest to niezbędne do osiągnięcia celu, w jakim zostały one zebrane. Dane niezbędne w celu udostępnienia strony internetowej przestają być niezbędne w momencie zakończenia danej sesji. Wtedy Państwa dane zostają automatycznie usunięte. W przypadku danych przechowywanych w plikach dziennika następuje to z reguły najpóźniej po upływie czternastu dni. Jeżeli jednak wymienione powyżej dane będą nadal przechowywane, Państwa adres IP zostanie w takim przypadku usunięty lub zmieniony, tak aby nie można już było przyporządkować adresu, z którego pobierana została strona internetowa. Pobranie danych w celu udostępnienia strony internetowej i przechowywanie danych w plikach dziennika jest bezwzględnie niezbędne do prowadzenia strony internetowej.

Pliki cookie – informacje ogólne

Na naszej stronie internetowej stosujemy tak zwane „cookies“ (ciasteczka). Są to pliki tekstowe przechowywane na Państwa przeglądarce lub za pośrednictwem tej przeglądarki w Państwa systemie komputerowym. Przy korzystaniu z naszej strony internetowej w Państwa systemie komputerowym może zostać zapisany plik cookie. Zawiera on indywidualną sekwencję znaków, na podstawie której przy ponownym wejściu na stronę Państwa przeglądarka może zostać zidentyfikowana.

O ile w zamieszczonych poniżej wyjaśnieniach nie określono odmiennych terminów usuwania plików cookie, generalnie obowiązują następujące zasady dotyczące okresu przechowywania danych, niezależnie od rodzaju i celu, w jakim pliki cookie są stosowane: mają Państwo pełną kontrolę nad stosowaniem plików cookie. Są one zapisane na Państwa komputerze i przesyłają dane z tego komputera na naszą stronę internetową. Standardowe ustawienia większości przeglądarek akceptują pliki cookie, jednak zmieniając ustawienia przeglądarki przekazywanie plików cookie może zostać zablokowane lub ograniczone. Zapisane już w komputerze pliki cookie mogą być w każdym momencie usunięte. Poprzez odpowiednie ustawienie przeglądarki pliki cookie można usunąć także automatycznie. Generalna blokada odbioru plików cookie z naszej strony internetowej może ewentualnie uniemożliwić Państwu korzystanie w pełnym zakresie ze wszystkich funkcji naszej strony internetowej.

Przy wejściu na naszą stronę internetową na dole pojawia się baner informujący o stosowaniu plików cookie i o niniejszej deklaracji o ochronie danych. Prosimy o potwierdzenie zapoznania się z tymi informacjami poprzez kliknięcie na przycisk „OK”.

Pliki cookie niezbędne ze względów technicznych

Na naszej stronie internetowej zamieszczony został formularz kontaktowy do komunikacji elektronicznej. Podane w nim dane zostaną przekazane do nas i będą przez nas przetwarzane. Dane te obejmują imię i nazwisko, adres e-mailowy. Dane te są niezbędne, aby móc odpowiedzieć na Państwa pytania.

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych przy wykorzystaniu plików cookie stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Dane zebrane przez pliki cookie niezbędne ze względów technicznych nie są wykorzystywane do tworzenia profili użytkownika. Jeżeli poprzez odpowiednie skonfigurowanie swojej przeglądarki wyrażą Państwo sprzeciw wobec stosowania tego rodzaju plików cookie, nasza strona internetowa przestanie rozpoznawać Państwa przeglądarkę, co może uniemożliwić pobranie określonych treści.

Pliki cookie służące do analizy sposobu poruszania się w sieci

Na naszej stronie internetowej stosujemy także pliki cookie umożliwiające analizę sposobu poruszania się przez Państwa w Internecie. Dane zebrane przy pomocy tego rodzaju plików cookie nie są przechowywane razem z Państwa pozostałymi danymi osobowymi. Za pomocą tego rodzaju plików cookie mogą być przekazywane następujące dane:

 • hasła wyszukiwania wprowadzone na innych stronach internetowych
 • częstotliwość wchodzenia na stronę
 • korzystanie z funkcji dostępnych na stronie internetowej

Pliki cookie wykorzystywane do celów analitycznych służą poprawie jakości naszej strony internetowej i zawartych w niej informacji. Przy pomocy plików cookie przeznaczonych do celów analitycznych uzyskujemy informacje na temat sposobu korzystania ze strony internetowej, dzięki czemu możemy systematycznie optymalizować naszą ofertę. Cel ten stanowi nasz uzasadniony interes przetwarzania danych osobowych w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Skonfigurowanie przeglądarki w celu sprzeciwienia się wobec stosowania tego rodzaju plików cookie nie ma dla Państwa negatywnych skutków. Wszystkie funkcje strony internetowej pozostają w pełni dostępne.

W ramach naszej oferty internetowej na naszej stronie stosowana jest funkcja „Custom Audiences Pixel“ spółki Facebook Inc., 1601 Willow Road Menlo Park, CA 94025, USA a w przypadku użytkowników zamieszkałych na terenie państw członkowskich UE spółki Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia („Facebook“). Funkcja ta służy do prezentowania osobom odwiedzającym naszą stronę internetową indywidualnej reklamy podczas przebywania na portalu społecznościowym Facebook. W tym celu na naszej stronie internetowej zainstalowany został piksel Facebooka. Za pośrednictwem tego piksela podczas odwiedzania naszej strony zostaje utworzone bezpośrednie połączenie z serwerami Facebooka. W ramach tego połączenia do serwera Facebooka przekazywana jest informacja, że odwiedzili Państwo naszą stronę internetową, a Facebook przyporządkowuje tę informację do Państwa indywidualnego konta użytkownika Facebooka. Szczegółowe informacje dotyczące zbierania i wykorzystywania danych przez Facebook oraz o przysługujących Państwu w związku z tym prawach i możliwościach ochrony swojej prywatności dostępne są w uwagach o ochronie danych Facebooka na stronie https://www.facebook.com/about/privacy/. Na stronie https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#_=_ można odrzucić funkcję otrzymywania indywidualnej reklamy na Facebooku. W tym celu trzeba być zalogowanym do Facebooka. Ponadto można odrzucić Custom Audience Pixel klikając na stronę https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/.

W ramach naszej oferty internetowej na naszej stronie stosowane są cookie w celu umożliwienia wyświetlania map Google. Dzięki tej opcji umiejscowienie naszych salonów na mapach gogle jest dla Państwa widoczne.

Formularz kontaktowy i e-mail

Kontakt z nami mogą Państwo nawiązać za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na naszej stronie internetowej lub telefonicznie. Dane wprowadzone do formularza kontaktowego zostaną do nas przesłane i będą przez nas przetwarzane. Są to następujące dane:

 • Państwa imię, nazwisko
 • adres e-mail
 • treść wiadomości.

W momencie przesłania Państwa wiadomości przechowywane będą ponadto następujące dane:

 • adres IP
 • data i godzina wysłania

Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych w ramach nawiązania kontaktu z nami stanowi zatem art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdyż z naszej strony istnieje w tym zakresie uzasadniony interes. Dane osobowe pochodzące z formatki do wprowadzania danych przetwarzamy w celu odpowiedzi na Państwa zapytanie. Dane te nie są przekazywane osobom trzecim. W przypadku, gdy przedmiotem nawiązania przez Państwa kontaktu jest np. uwaga, skarga lub złożenie reklamacji, Państwa dane przetwarzamy i przechowujemy w celu zapewnienia kontynuacji komunikacji. Państwa dane zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być konieczne do osiągnięcia celu, w jakim zostały zebrane.

W przypadku nawiązania kontaktu w dowolnym momencie można sprzeciwić się przetwarzaniu Państwa danych osobowych. W tym celu wystarczy przesłać bez wymogu zachowania formy odpowiednią wiadomość zgodnie z danymi kontaktowymi. Wówczas odpowiedź na Państwa zapytanie nie będzie jednak możliwa.

Państwa prawa jako użytkownika

Poniżej prezentujemy w skrócie prawa przysługujące Państwu na podstawie RODO.

 • Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych – art. 7 ust. 3 RODO

Mogą Państwo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Oświadczenie o cofnięciu zgody prosimy kierować na podany adres e-mail:

optyk@naszoptyk.pl

lub osobiście w siedzibie Administratora:

Optyk Walczyk
ul. Kopernika 5
33-300 Nowy Sącz

 • Prawo do informacji – art. 15 RODO

Mogą Państwo uzyskać szczegółowe informacje o dotyczących Państwa danych osobowych i okolicznościach ich przetwarzania, takich jak cel, w którym Państwa dane są przetwarzane lub okres ich przechowywania.

 • Prawo do sprostowania danych – art. 16 RODO

Mają Państwo prawo do sprostowania dotyczących Państwa danych osobowych, które są nieprawidłowe.

 • Prawo do usunięcia danych – art. 17 RODO

Mogą Państwo generalnie wystąpić z żądaniem, aby dotyczące Państwa dane osobowe zostały usunięte, jeżeli dane te nie są już prawnie wymagane lub nie mogą być już przetwarzane.

 • Prawo do ograniczenia przetwarzania – art. 18 RODO

Mogą Państwo zażądać przerwania dalszego przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych, między innymi w przypadku, gdy Państwa dane nie mogą być jeszcze usunięte ze względu na istnienie nadrzędnych obowiązków w zakresie okresu ich przechowywania.

 • Obowiązek powiadomienia – art. 19 RODO

Wszystkich odbiorców, którym Państwa dane zostały ujawnione, musimy powiadomić o skorygowaniu lub usunięciu Państwa danych lub o ograniczeniu ich przetwarzania. Wyjątek stanowią jedynie sytuacje, gdy okaże się to niemożliwe lub będzie wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku. Na Państwa życzenie przekażemy Państwu informację o tych odbiorcach.

 • Prawo do przenoszenia danych – art. 20 RODO

Mają Państwo prawo do otrzymania od nas swoich danych osobowych w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Jeżeli dane te przetwarzamy w celach reklamy bezpośredniej, mogą zgłosić Państwo wobec tego sprzeciw. Sprzeciw może być także wniesiony wobec profilowania, jeżeli jest ono związane z taką reklamą bezpośrednią. Po wniesieniu przez Państwa sprzeciwu Państwa dane nie będą już w tych celach przetwarzane.

 • Prawo do sprzeciwu – art. 21 RODO

Jeżeli Państwa dane są przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), wobec ich przetwarzania mogą Państwo wnieść sprzeciw, o ile istnieją uzasadnione przyczyny wynikające z Państwa szczególnej sytuacji.

 • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – art. 77 RODO

Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych narusza RODO.

Postanowienia Końcowe

Nasza firma może wprowadzić zmiany do niniejszej Polityki Ochrony Prywatności w dowolnym momencie, w szczególności celem jej uaktualnienia w przypadku zmian w procedurach przyjętych przez Firmę co do sposobu zabezpieczenia i wykorzystywania gromadzonych danych. Każdorazowo z chwilą opublikowania nowej Polityki Prywatności Firmy staje się ona wiążąca i znajduje zastosowanie do wszelkich danych gromadzonych w związku z aktywnością Państwa na naszej stronie internetowej.